Cevirim ici seminer T.C Tarihi

Başlangıç Tarihi

13 Şubat 2021

Bitiş Tarihi

27 Şubat 2021

Saatler

18:00 / 19:00

AÇIKLAMA

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Satan ile “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi" konulu bir çevrimiçi seminer

Detaylar

ADRES

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzU3YjU4OTItOTIyMi00ZTcyLWFkMjAtZWQ1Y2E1MzEyNWQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef15901-75be-43fc-bc7e-1b321617de01%22%2c%22Oid%22%3a%2205252998-5310-42e9-90d8-de2b6363088e%22%7d

KATILIMCI SINIRI

0 / 30

SON KATILIM TARİHİ

27 Şubat 2021

Okuma Grubundaki Kitaplar