Kültür vevTarih Buluşmalari

Başlangıç Tarihi

22 Mayıs 2021

Bitiş Tarihi

21 Mayıs 2021

Saatler

19:00 / 20:30

AÇIKLAMA

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZWRlNWY0ZTgtN2I5NC00OTk5LWJiOTgtYmZhN2Y1NDg3N2E3@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%228ef15901-75be-43fc-bc7e-1b321617de01%22,%22Oid%22:%2205252998-5310-42e9-90d8-de2b6363088e%22%7D Pr.dr.Ali Satan Kibris Türklerinin Varoluş Mücadelesi

Detaylar

ADRES

kayit anadoluokumaevi.rdam@hotmail.com Cevirim ici https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZWRlNWY0ZTgtN2I5NC00OTk5LWJiOTgtYmZhN2Y1NDg3N2E3@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%228ef15901-75be-43fc-bc7e-1b321617de01%22,%22Oid%22:%2205252998-531

KATILIMCI SINIRI

0 / 40

SON KATILIM TARİHİ

21 Mayıs 2021

Okuma Grubundaki Kitaplar